Điều khoản sử dụng

31/01/2018

Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào website, bạn đã coi như chấp nhận các giới hạn và điều khoản. Công ty TNHH Newfolder Việt Nam (“SUACHUALAPTOP24H.COM”) là công ty duy nhất và toàn quyền xem xét và có thể báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các giới hạn và điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web này.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE SUACHUALAPTOP24H.COM


Đọc kỹ các thời hạn và điều khoản sử dụng (“Các thời hạn và điều khoản”) kỹ trước khi truy cập vào website. Nếu muốn truy cập vào website, bạn phải chấp nhận các thời hạn và điều khoản mà không có sự hạn chế hoặc ngoại lệ nào. Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào website, bạn đã coi như chấp nhận các giới hạn và điều khoản. Công ty TNHH Newfolder Việt Nam (“SUACHUALAPTOP24H.COM”) là công ty duy nhất và toàn quyền xem xét và có thể báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các giới hạn và điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web này. Do đó, khi truy cập vào trang web này, bạn nên kiểm tra các thời hạn và điều khoản sử dụng một cách cẩn thận. Website này được liên kết với các trang web khác, các site mà được SUACHUALAPTOP24H.COM điều hành hoặc là hội viên (“SUACHUALAPTOP24H.COM Site”). Đối với các giới hạn và điều khoản, khi truy cập vào các trang web của Suachualaptop24h.com phải tuân theo các giới hạn và điều khoản như đối với trang web của Suachualaptop24h.com. Trong trường hợp có bất kỳ giới hạn, điều khoản hoặc thông báo nào chứa trong Các giới hạn và điều khoản đã quy định đối lập với các giới hạn và điều khoản của trang web SUACHUALAPTOP24H.COM, thì các giới hạn và điều khoản đó sẽ phải tuân theo các giới hạn và điều khoản của trang web SUACHUALAPTOP24H.COM.

Giới hạn sử dụng


Tất cả nội dung, tài nguyên trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền, và các luật lệ áp dụng với từng quốc gia trên thế giới, và điều khoản hiệp ước. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng (tất cả, không hạn chế, sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ các phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản) bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý của SUACHUALAPTOP24H.COM. Tất cả các phần mềm sẵn có ở trên website (“Software”) thuộc bản quyền của người sở hữu phần mềm và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật lệ áp dụng cho từng quốc gia trên toàn thế giới cũng như các điều khoản hiệp ước liên quan. Việc sử dụng phần mềm này phải tuân theo các giới hạn và điều khoản trong thỏa ước bản quyền người dùng giữa người sở hữu phần mềm và người dùng cuối

Thương hiệu  “SUACHUALAPTOP24H.COM” và tên các sản phẩm, tên các dịch vụ hoặc logo thương hiệu Suachualaptop24h.com được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên website là các tên thương mại hoặc tên thương mại đã được đăng ký của SUACHUALAPTOP24H.COM, hoặc bất kỳ các chi nhánh nào khác. Các tên sản phẩm khác hoặc tên các công ty khác sử dụng trong website thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.

Không có tài nguyên nào ở trên trang web “SUACHUALAPTOP24H.COM” được hiểu là cho, tặng, công khai, ngăn cấm hay các hành vi khác, bất kỳ việc đăng ký hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào trên trang web này phải được sự cho phép của SUACHUALAPTOP24H.COM hoặc trong trường hợp có bên sở hữu thứ ba của thương hiệu có liên quan

Các hành vi bị cấm:

   1. Vi phạm quyền pháp lý (Bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và thông tin công khai)
   2. Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác
   3. Gây rối loạn trật tự công cộng
   4. .Các hành vi tội ác
   5. Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin bí mật cá nhân của bên thứ ba mà không được sự đồng ỳ của bên thứ ba đó
   6. Sử dụng Trang web này vì mục đích thương mại
   7. Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng những người khác.
   8. Đăng tải các file chứa đựng virut, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác
   9. Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm
  10. Các hành vi mà SUACHUALAPTOP24H.COM thấy là không đúng

Đề xuất và cung cấp

Suachualaptop24h.com và các chi nhánh hoặc đối tác có chính sách không chấp nhận từ bên thứ ba, bất kỳ đề xuất về cung cấp  sản phẩm và dịch vụ, không giới hạn, bao gồm tất cả, các ý tưởng cải tiến và chế tạo sản phẩm mới, các công nghệ, các thiết kế, xử lý, phần mềm, khuyến mại, quảng cáo và các kế hoạch maketing để phòng tránh bất kỳ sự nhầm lẫn có thể xảy ra giữa dự kiến và cung cấp thực tế từ bên thứ ba và của Suachualaptop24h.com. Bạn không nên gửi bất kỳ thông tin nào chứa đựng ý tưởng của bạn, phát minh, sáng kiến phát triển, gợi ý hoặc các công việc khác liên quan đến  (“ý tưởng”)

Trừ những yêu cầu đã đề cập trước, nếu bạn gửi ý tưởng đến chúng tôi, và những ý tưởng đấy được vận dụng nếu bạn đồng ý với những điều khoản sau đây:

   1. Suachualaptop24h.com không có nghĩa vụ phải xử lý ý tưởng như là một thông tin bí mật
   2. Suachualaptop24h.com không có quyền nghiên cứu, đánh giá hoặc áp dụng ý tưởng
   3. Nếu Suachualaptop24h.com thông qua và áp dụng ý tưởng giống hoặc tương tự một phần hoặc toàn bộ ý tưởng đấy, Suachualaptop24h.com sẽ có quyền duy nhất đối với bất kỳ quyến sở hữu trí tuệ nào liên quan đến  ý tưởng đấy, và bạn phải chấp nhận thực hiện các bước cần thiết hoặc các yêu cầu của SUACHUALAPTOP24H.COM hoặc trao quyền sở hữu trí tuệ cho cho SUACHUALAPTOP24H.COM. SUACHUALAPTOP24H.COM sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bồi thường liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Từ chối bảo đảm:

Bạn sử dụng trang web này phải tự chịu rủi ro nếu xảy ra. Trang web này (Bao gồm tất cả nội dung và chức năng sẵn có hoặc phải truy cập qua trang web) được cung cấp “như là” toàn quyền truy cập quy định bởi điều luật. Suachualaptop24h.com không đại diện hoặc bảo hành cho bất kỳ thứ gì (1) về độ chính xác, khả năng có thể bán được, sự thích hợp cho một mục đích đặt biệt nào đấy hoặc không vi phạm bất kỳ nội dung nào được công bố hoặc sẵn có trên trang web này, (2) Máy chủ của trang web này không chứa đựng virus hoặc các thành phần khác có thể nhiềm, làm hại hoặc gây hỏng máy tính của bạn hoặc các tài sản khác khi bạn truy cập vào trang web qua trình duyệt, download hoặc sử dụng các tiện ích khác trên trang web.

SUACHUALAPTOP24H.COM và các cơ sở không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại trong quá trình bạn truy cập đến trang web, hoặc không thể truy cập đến trang web. SUACHUALAPTOP24H.COM có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của trang web hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. SUACHUALAPTOP24H.COM hoặc các cơ sở không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình thay đổi, sửa chữa nội dung hoặc do không thể sử dụng trang web này.

Tính sẵn có của các sản phầm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ trên trang web này có thể không sẵn có để mua ở khu vực hoặc địa phương của bạn. Việc tham chiếu đến các sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web này không ngụ ý hoặc sẽ bảo đảm những sản phẩm và dịch vụ này sẵn có bất kỳ lúc nào ở khu vực bạn đang sinh sống. Bạn nên kiểm tra văn phòng đại điện được Suachualaptop24h.com ủy quyền tại địa phương bạn để biết sự sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ cụ thể ở khu vực bạn sinh sống

Các liên kết siêu văn bản trên trang web này

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác (“Các trang liên kết”). Liên kết của bạn đến các trang khác hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Các trang liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của Suachualaptop24h.com và Suachualaptop24h.com không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết này, bao gồm không giới hạn bất kỳ liên kết nào chứa đựng trong một trang liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi, hoặc cập nhật đến một trang liên kết.

Suachualaptop24h.com đang cung cấp những liên kết này đến bạn như một cách di chuyển thuận tiện, và bao gồm bất kỳ liên kết nào không được Suachualaptop24h.com chứng thực trên trang web này, và bất kỳ sự liên kết với các nhà điều hành khác. Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc truy cập và tuân thủ các giới hạn và điều khoản, các điều khoản bí mật thông tin và các chú ý pháp lý khác được quy định tại các trang liên kết này. Suachualaptop24h.com không chấp nhận bảo đảm, các hiển thị hoặc ngụ ý, liên quan đến sự chính xác, thời hạn, tính pháp lý hoặc các tài nguyên khác hoặc các thông tin chứa đựng trên các trang web này

Các tài liệu và phần mềm sẵn có trên trang web của SUACHUALAPTOP24H.COM:

Suachualaptop24h.com cung cấp cho bạn các tài liệu liên quan đến hướng dẫn sử dụng của sản phẩm và các tài liệu cung cấp các thông số kỹ thuật kịp thời trên trang webSUACHUALAPTOP24H.COM (“Tài liệu”). Bạn có thể sử dụng tài liệu này cho mục dích phi thương mại hoặc mục đích cá nhân hoặc cho mục đích sử dụng sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tài liệu này. Tài liệu này được ban hành trên trang SUACHUALAPTOP24H.COM có thể có các lỗi do in ấn. Các thông tin thay đổi định kỳ được thêm vào, SUACHUALAPTOP24H.COM chỉ duy trì các phiên bản cập nhật mới nhất của các tài liệu này trên trang web của SUACHUALAPTOP24H.COM. Khi SUACHUALAPTOP24H.COM cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có khác so với các thông số kĩ thuật, điều này có thể là do các tài liệu riêng biệt cho từng sản phẩm và dịch vụ có sự khác biệt đôi chút. Bạn có thể yêu cầu xác định về phiên bản tài liệu mà bạn đang sử dụng có đúng hay không bất cứ lúc nào.

Suachualaptop24h.com không miêu tả về sự tương thích của các thông tin chứa đựng trong các tài liệu được công bố trên trang SUACHUALAPTOP24H.COM vì bất kỳ mục đích nào. Tất cả các tài liệu này được cung cấp “như là” không có sự bảo đảm, SUACHUALAPTOP24H.COM từ chối bất kỳ sự bảo đảm và các điều kiện nào liên quan đến tài liệu, bao gồm tất cả các bảo đảm và điều kiện về khả năng có thể bán được, sự rõ ràng, có hàm ý hoặc có tuân theo quy định của luật pháp hay không, sự phù hợp với một mục đích đặc biệt nào đấy, tiêu đề có hoặc không vi phạm vào các điều khoản. Trong các trường hợp này, SUACHUALAPTOP24H.COM sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc có kết quả hoặc bất kỳ các thiệt hại nào gây ra bởi những hư hại trong quá trình sử dụng, mất dữ liệu, mất các lợi ích, ở trong các điều khoản của hợp đồng, sự cẩu thả hoặc các hành vi sai trái khác, gây ra do có hoặc không liên quan đến việc sử dụng thông tin có trong tài liệu này

Khi cung cấp các thông tin trên trang web của SUACHUALAPTOP24H.COM, một số nội dung trên trang web này sẽ sẵn có để bạn tải về (“Nội dung có thể tải về ”). SUACHUALAPTOP24H.COM sẽ hỗ trợ bạn không loại trừ, giới hạn, không trao đổi, hoàn toàn có quyền tải về trong mục Nội dung có thể tải về máy tính của bạn, để phục vụ cho các mục dích phi thương mại. Bạn không cần có quyền truy cập, phân phối, chỉnh sửa, thay đổi, tạo ra các công việc dẫn xuất, giải mã, tải dữ liệu mà không cần quan tâm đến sự đồng ý của SUACHUALAPTOP24H.COM.

Suachualaptop24h.com không miêu tả về sự thích hợp của các nội dung có thể tải về cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác ngoài mục đích mà Suachualaptop24h.com đã đề cập. Tất cả  các nội dung có thể tải về được cung cấp “như là ” không cần có sự đảm bảo của SUACHUALAPTOP24H.COM. SUACHUALAPTOP24H.COM từ chối tất cả các bảo đảm và các điều kiện về khả năng năng có thể bán được, sự rõ ràng, có hàm ý hoặc có tuân theo quy định của luật pháp hay không, sự phù hợp với một mục đích đặc biệt nào đấy, tiêu đề có hoặc không vi phạm vào các điều khoản. Trong trường hợp này, Suachualaptop24h.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc gây ra hậu quả hoặc bất kỳ các thiệt hại nào gây ra bởi những hư hại trong quá trình sử dụng, mất dữ liệu, mất các lợi ích, ở trong các điều khoản của hợp đồng, sự cẩu thả hoặc các hành vi sai trái khác, gây ra do có hoặc không liên quan đến việc sử dụng nội dung có thể tải về.

Tài nguyên truyền dẫn

Suachualaptop24h.com không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ trang web sẽ được bạn nhận hoặc được Suachualaptop24h.com nhận. Nếu bạn gửi hoặc SUACHUALAPTOP24H.COM gửi. Suachualaptop24h.com không đảm bảo về an toàn bí mật thông tin của e-mails trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet

Chi tiết người dùng

Nếu Suachualaptop24h.com cung cấp cho bạn thông tin người dùng chi tiết để giúp bạn dễ dàng truy cập vào trang web (“Chi tiết người dùng”), hoặc một phần đặc biệt trên trang này, bạn không nên tiết lộ những chi tiêt người dùng của bạn với những người khác. Đó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng các chi tiết người dùng của bạn không được để lộ cho người khác . Bạn có trách nhiệm với các hành vi xảy ra do việc sử dụng các chi tiết người dùng, bao gồm tất cả các thông tin, giới hạn, tất cả các hành vi cho phép hoặc trái phép, theo đúng luật hoặc phạm luật, Điều này sẽ giúp bạn tối ưu các chi tiết người dùng của bạn. SUACHUALAPTOP24H.COM có quyền thực hiện các hướng dẫn theo như các chi tiết của người dùng. Suachualaptop24h.com không thể và không có trách nhiệm phải thay đổi các chi tiết người dùng của bạn mà là do một người khác sử dụng các chi tiết  người dùng của bạn, hoặc các hư hại hoặc mất mát gây ra do sai sót của bạn để bảo vệ các chi tiêt người dùng của bạn. Với mục đích bảo mật, bạn nên nhớ các chi tiết (không nên viết ra) người dùng của bản thân mình.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN 24H GROUP
TRỤ SỞSố 5, ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 
MST0105397200 - Emailinfo@newfolder.vn  - Website24hgroup.com.vn
Tổng đài hỗ trợ: 1800 6024 - Hotline: 0911 663 999 

THÁI HÀSố 5, ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội                                                                        
CẦU GIẤYSố 8 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
THANH XUÂNSố 208 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
NHỔNSố 25 Ngã Tư Nhổn (Gần đối diện ĐH Công Nghiệp Hà Nội)
BÁCH KHOA: Số 128 Lê Thanh Nghị - Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
THÁI HÀSố 220 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
HOÀN KIẾM: Số 32K Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
CỔ NHUẾSố 417 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
HẢI PHÒNGSố 87 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng 
HẢI PHÒNGSố 20 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
HẢI DƯƠNG: Số 133 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương

Bình luận facebook

Giới thiệu

SUACHUALAPTOP24h.com là một trung tâm được thành lập trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ tin học - viễn thông, tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ sửa laptop và phân phối các linh phụ kiện điện tử, máy tính, laptop, được liên kết bởi các hãng nổi tiếng như Lenovo, Asus, Dell, Sony, Acer, Apple… Với trụ sở trên 2 tuyến phố lớn tại Hà Nội: Cầu Giấy và Thái Hà...
 • Công ty Sony
 • acer
 • apple
 • hp
 • toshiba
 • samsung
 • lenovo
 • asus
 • Trung tâm dạy nghề hà nội
 • LG
 • microsoft
 • nokia
 • htc
 • canon
 • ibm
Nhận quà tặng
Chấp nhận thanh toán bằng thẻ visa và atm
HỆ THỐNG TRUNG TÂM - ĐẠI LÝ SỬA CHỮA LAPTOP 24h.com HÀ NỘI & MIỀN BẮC
Khu vực Hà Nội
Thái Hà: 5 ngõ 178 Thái Hà >> Xem thêm 085 661 5555
Thanh Xuân: 208 Lương Thế Vinh >> Xem thêm 083 865 8899
Cầu Giấy: 8 & 31 Hồ Tùng Mậu >> Xem thêm 085 245 9988 & 099 380 3333
Bách Khoa: 128 Lê Thanh Nghị >> Xem thêm 083 865 6655
Hoàn Kiếm: 32K Lý Nam Đế >> Xem thêm 098 522 3155
Cổ Nhuế: 417 Cổ Nhuế >> Xem thêm 0931 221 222
Đống Đa: 220 Thái Hà >> Xem thêm 083 865 1166
Nhổn ĐHCN: 11 Ngã Tư Nhổn >> Xem thêm 0916 130 000
Hai Bà Trưng: 176 Lê Thanh Nghị >> Xem thêm 085 600 2222
Hà Đông: Số 284 Quang Trung, Hà Đông, >> Xem thêm 083 865 1166
Khu vực Miền Bắc
TP. Hải Phòng: 87 Quán Nam, Lê Chân >> Xem thêm 0963.009.992
TP. Hải Phòng: 224 Đà Nẵng, Ngô Quyền >> Xem thêm 098 198 9929
TP. Bắc Giang: 51 Hùng Vương >> Xem thêm 0989 731 088
TP. Thái Nguyên: Số 297 Lương Ngọc Quyến >> Xem thêm 082 550 1111
Khu vực Miền Nam
TP. HCM: Số 283/45 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. HCM >> Xem thêm 083 865 8866
TP. HCM: Số 222 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, TP. HCM >> Xem thêm 0906 150 886
Công ty Cổ phần 24h Group - MST: 0105397200 - Email: info@newfolder.vn
Tổng đài: 18006024 (Miễn phí)Hotline: 0911663999
Chúng tôi khuyến nghị Quý khách nên dùng các phần mềm có bản quyền để an toàn cho dữ liệu của máy tính, tránh rủi ro về mặt pháp lý.
Bảo trợ truyền thông và Báo chí
 
TƯ VẤN BÁN HÀNG: DĐ & Zalo 085 245 3366 - HỖ TRỢ KH: 1800 6024 - GIẢI ĐÁP KHIẾU NẠI: 0916 13 0000 Skype