Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc cho iPhone 

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đi lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn.

Trước khi chúng ta đến với các bước khôi phục cài đặt gốc của thiết bị, bạn đừng quên sao lưu những dữ liệu quan trọng trong máy lên iCloud để tránh việc bị mất dữ liệu nhé.

Các bước thực hiện

Bước 1:Chọn vào biểu tượng Cài đặt (Settings)

Khôi phục cài đặt gốc cho iPhone

Chọn Cài đặt (Settings)

Bước 2:Ở giao diện cài đặt, bạn chọn tiếp Cài đặt chung (General)

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đ lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn.

Chọn Cài đặt chung (General) 

Bước 3:Chọn Đặt lại (Reset) sau đó chọn Xóa tất cả nội dung và cài đặt (Erase All content and Settings)

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đ lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn.

Chọn đặt lại (Reset)

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đ lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn.

Chọn Xóa tất cả nội dung và cài đặt (Erase All content and Settings)

Bước 4:Nhập mật khẩu của bạn trên thiết bị IOS sau đó nhập tiếp mật khẩu giới hạn của bạn (nếu có) và xác nhận Xóa iPhone hai lần.

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đ lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn.

Nhập vào mật khẩu mở máy của bạn

Nhập tiếp mật khẩu giới hạn của máy (nếu có)

Tiếp tục chọn xóa iPhone. Bạn sẽ phải lặp lại lựa chọn này 2 lần 

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đ lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn.

Chọn xóa iPhone( lặp lại bước này 2 lần) 

Bước 5:Nhập mật khẩu tài khoản Apple ID của bạn và chọn Xóa để hoàn tất việc khôi phục cài đặt gốc IOS.

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đ lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn. 

Nhập mật khẩu tài khoản Apple ID của bạn

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đ lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn. 

Việc khôi phục cài đặt gốc tương đối đơn giản, tuy nhiên các bạn đừng quên sao lưu các dữ liệu quan trọng của mình trước khi thực hiện nhé. Chúc các bạn thành công. 

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc cho iPhone

11/11/2018 - Góc chia sẻ
Trong hướng dẫn này, SUACHUALAPTOP24h.com sẽ cùng các bạn khôi phục cài đặt gốc cho chiếc iPhone của bạn. Trong trường hợp bạn muốn chuyển nhượng sử dụng chiếc iPhone cũ của bạn cho một ai đó. Và bạn muốn toàn bộ dữ liệu cá nhân đều được xóa hết. Điều này giúp bảo mật thông tin cá nhân cũng như để dọn dẹp các dữ liệu cũ mà người sử dụng mới sẽ không cần đến.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc cho iPhone 

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đi lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn.

Trước khi chúng ta đến với các bước khôi phục cài đặt gốc của thiết bị, bạn đừng quên sao lưu những dữ liệu quan trọng trong máy lên iCloud để tránh việc bị mất dữ liệu nhé.

Các bước thực hiện

Bước 1:Chọn vào biểu tượng Cài đặt (Settings)

Khôi phục cài đặt gốc cho iPhone

Chọn Cài đặt (Settings)

Bước 2:Ở giao diện cài đặt, bạn chọn tiếp Cài đặt chung (General)

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đ lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn.

Chọn Cài đặt chung (General) 

Bước 3:Chọn Đặt lại (Reset) sau đó chọn Xóa tất cả nội dung và cài đặt (Erase All content and Settings)

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đ lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn.

Chọn đặt lại (Reset)

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đ lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn.

Chọn Xóa tất cả nội dung và cài đặt (Erase All content and Settings)

Bước 4:Nhập mật khẩu của bạn trên thiết bị IOS sau đó nhập tiếp mật khẩu giới hạn của bạn (nếu có) và xác nhận Xóa iPhone hai lần.

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đ lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn.

Nhập vào mật khẩu mở máy của bạn

Nhập tiếp mật khẩu giới hạn của máy (nếu có)

Tiếp tục chọn xóa iPhone. Bạn sẽ phải lặp lại lựa chọn này 2 lần 

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đ lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn.

Chọn xóa iPhone( lặp lại bước này 2 lần) 

Bước 5:Nhập mật khẩu tài khoản Apple ID của bạn và chọn Xóa để hoàn tất việc khôi phục cài đặt gốc IOS.

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đ lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn. 

Nhập mật khẩu tài khoản Apple ID của bạn

Khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp giải quyết sự cố khi iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc đóng băng hay gặp sự cố bạn không thể xác định. Các thiết bị điện tử hiện đại thường có cấu tạo rất phức tạp và thỉnh thoảng có thể rơi vào trạng thái lẫn lộn. Việc đặt lại và xóa thiết bị có thể xóa các sự cố khiến thiết bị gặp sự cố lặp đ lặp lại, xuất hiện chậm chạp hoặc làm giảm hiệu suất. Việc này có thể giúp giải quyết các sự cố đơn giản, còn đối với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ những người có chuyên môn. 

Việc khôi phục cài đặt gốc tương đối đơn giản, tuy nhiên các bạn đừng quên sao lưu các dữ liệu quan trọng của mình trước khi thực hiện nhé. Chúc các bạn thành công. 


Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
X
Đặt lịch hẹn sửa chữa
Hãy đặt lịch trước để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
Liên hệ tổng đài 1800 6024 - Hoặc 085 245 3366 để được đặt lịch.
X
Tra cứu bảo hành
Dễ dàng theo dõi tình trạng bảo hành máy của bạn
Tra cứu thông tin bảo hành

Nhập thông tin bảo hành

Đặt lịch

0.20266 sec| 2564.25 kb