Biết người (Trích cuốn Gia Cát Lượng, nhà quân sự tiên tri)

09/01/2013 - Góc dành cho nhân viên
Biết tính tình của người, chẳng gì khó bằng xem xét, (bởi vì) lành dữ tuy khác nhau (nhưng) tính tình và vẻ mặt chẳng phải như một:
 
-          Có kẻ thì ôn hoà, hiền lành nhưng làm việc trộm cắp; 
-          Có kẻ bề ngoài thì cung kính nhưng trong bụng thì vô lễ, dối trá;
-          Có kẻ bề ngoài thì mạnh dạn nhưng trong bụng thì khiếp sợ;
-          Có kẻ làm việc tận lực nhưng không trung thành;
Tuy nhiên có bảy phép để biết người
-          Thứ nhất: là lấy việc phải trái mà hỏi họ để xem chí hướng của họ;
-          Thứ hai  : là lấy lời cật vấn đến kỳ cùng để xem cách ứng biến của họ;
-          Thứ ba   : là đem mưu kế mà hỏi ý kiến của họ để xem kiến thức của họ;
-          Thứ tư    : là lấy việc khó mà báo cáo cho họ biết để xem tính dũng cảm của họ;
-          Thứ năm: là đem rượu cho họ uống say để xem tính tình của họ;
-          Thứ sáu  : là đưa việc lợi cho họ coi ngó để xem xét tính liêm khiết của họ;
-          Thứ bảy : là đem việc để nhờ cậy họ để xét sự tin thật của họ. (xem lời nói có đi đôi việc làm hay không: nói là việc đó làm được, nhưng khi nhờ việc thật thì lại thoái thác…)
 
Tài năng của tướng suý.
 
Tài năng của tướng suý có tám hạng:
 
1. Tướng có lòng nhân ái:
Dùng đức để đem đường cho người, dùng lễ nghi để sắp đặt yên ổn cho người, hiểu biết việc đói rét của họ, xem xét việc lao khổ của họ, đó gọi là hạng nhân tướng.
2. Tướng có lòng nghĩa hiệp:
Không làm việc cẩu thả lấy rồi, không vì lợi mà nào động, có thể chết vinh mà không thể sống nhục, đó gọi là hạng nghĩa tướng .
3. Tướng có lễ nhượng:
Ở địa vị cao quý mà không kiêu căng, hơn người mà không cậy công, có tài năng mà có thể hạ mình, cứng cỏi mà có thể nhẫn nhịn, đó là hạng lễ tướng.
4. Tướng có mưu trí:
Gặp biến cố bất ngờ mà chẳng lay chuyển, biết hành động ứng phó với các việc khó khăn, đổi hoạ thành phúc, gặp cơn nguy biến mà sắp đặt thành thắng thế, đó gọi là hạng trí tướng.
5. Tướng có lòng tín thực:
Binh tới thì thưởng lớn, binh lui thì phạt nặng, khen thưởng không chậm trễ, khi trừng phạt không buông tha cho kẻ cao quý, đó gọi là hạng tín tướng.
6. Tướng thủ hạ của bậc đại tướng:
Tay chân lẹ làng, cưỡi ngựa dữ mạnh, khỏe hơn cả trăm người, giỏi dùng đoản binh (di chuyển mau lẹ) thông thạo kiếm kích, đó gọi là bộ tướng.
7. Tuớng cưỡi ngựa:
Có thể vượt núi non cheo leo, từng trải các việc nguy hiểm, cưỡi ngựa bắn tên mau lẹ như chim bay, tới thì đi truớc, lui thì đi sau, đó gọi là kỵ tướng.
8. Tuớng mạnh dạn:
Khí thế vượt hẳn ba quân, có ý coi thuờng địch mạnh, gặp đánh nhỏ thì nhát sợ, gặp đánh lớn thì mạnh dạn, đó gọi là mãnh tuớng.
      Còn như người khi thấy bậc hiền tài thì mình tỏ ra vẻ không kịp người, nghe lời can ngăn như là thuận trôi theo dòng nước, có bụng rộng rãi nhưng có chí cương quyết, giản dị nhưng có nhiều mưu kế, đó là bậc đại tuớng (vượt hẳn tám hạng tướng kể trên).
(Trích cuốn Gia Cát Lượng, nhà quân sự tiên tri)
Khí cách của tướng suý
 
1. Về khí cách của tướng suý, thì có kẻ nhiều, người ít chẳng giống nhau, ví bằng xét họ lúc phạm tội, xem họ lúc gặp tai họa mà cũng làm cho mọi người kính phục, đó là hạng tuớng coi được mười người.
2. Sáng dậy tối ngủ (làm việc đều đặn), lời lẽ kín đáo rõ ràng, đó là tướng coi đuợc trăm người.
3. Ngay thẳng mà biết lo mình, mạnh dạn mà thường chiến đấu, đó là tướng coi được ngàn người.
4.  Ngoài mặt điềm đạm, trong lòng cứng cỏi mạnh mẽ, hiểu biết sự gian nan của người, nhớ nghĩ đến sự đói rét của người, đó là tướng coi được vạn người.
5. Gần gũi bậc hiền tài, tiến dẫn kẻ có tài năng, được một ngày, cẩn thận một ngày, khoan dung đại lượng, lo sửa trị việc rối loạn mà vẫn thanh nhàn, đó là tướng coi được mười vạn người.
6. Đem lòng nhân ái mà trị kẻ dưới, có lòng tín nghĩa làm cho các nước ở gần phải kính phục, trên hiểu thiên văn, dưới tường địa lý, ở giữa biết rõ nhân sự, đối với người trong bốn biển thì thân mến gần gũi như trong nhà, đó là bậc hùng tướng trong thiên hạ, không thể chống cự được
(Trích cuốn Gia Cát Lượng, nhà quân sự tiên tri)
Người quân tử tiến thoái quả quyết, xem người thì thanh thản vui tươi, chí thì ở trừ tàn bạo, đó là khí độ của người tướng quốc. Thấy ác không giận, thấy lành không mừng, nhan sắc không thay đổi, đó là lượng của người thiên tử.
Được sự thắng nhỏ, gặp sự thua nhỏ, mà mừng lo hình ra nét mặt, hễ thấy động thì động, thấy tĩnh thì tĩnh, nhát mà không tính toán gì, cất chân thì thần sắc không định, mà hay lấy lời nói để thắng người, đó là tướng ngu vậy.
Tuy nhiên có 8 phép để biết người:
 
1> Hỏi bằng lời nói xem trả lời có rõ ràng không.
2> Lấy lời cật vấn đến kỳ cùng để xem cách ứng biến của họ.
3> Cho gián điệp thử để xem có trung thành không.
4> Hỏi rõ ràng tường tất để xem đức hạnh thế nào.
5> Lấy của mà thử để xem có thanh liêm không.
6> Lấy sắc đẹp mà thử để xem có đứng đắn không.
7> Lấy việc khó khăn mà thử để xem có dũng cảm không.
8> Đem rượu cho họ uống say để xem có giữ được thái độ không.
 
Làm tướng có Tám điều tệ:
 
1> Lòng tham mà không chán
2> Ghen người hiền, ghét người tài
3> Tin lời dèm pha, thích lời nịnh hót
4> Xét người mà không xét mình
5> Do dự không quả quyết
6> Say đắm rượu và sắc đẹp
7> Thích xảo trá mà lòng nhút nhát
8> Nói lời viễn vông mà không giữ lễ nghi
 

Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Biết người (Trích cuốn Gia Cát Lượng, nhà quân sự tiên tri)

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Tìm kiếm tin tức

X
Đặt lịch hẹn sửa chữa
Hãy đặt lịch trước để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
Liên hệ tổng đài 1800 6024 - Hoặc 085 245 3366 để được đặt lịch.
X
Tra cứu bảo hành
Dễ dàng theo dõi tình trạng bảo hành máy của bạn
Tra cứu thông tin bảo hành

Nhập thông tin bảo hành

Đặt lịch

0.13541 sec| 2321.266 kb