KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN VỚI MA TRẬN EISENHOWER
 
Eisenhower là Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, ông phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1953 đến năm 1961.
Trước khi trở thành Tổng thống, Eisenhower là vị tướng 5 sao trong quân đội Hoa Kỳ, từng là Tư lệnh tối cao của lực lượng đồng minh châu u trong Thế chiến II, và chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tham gia chiến trường tại Bắc Phi, Pháp, và Đức.
Ngoài ra, ông còn giữ chức Hiệu trưởng của Đại học Columbia, trở thành Tư lệnh tối cao đầu tiên của NATO, và bằng cách nào đó ông vẫn sắp xếp được thời gian để theo đuổi sở thích chơi golf và vẽ tranh sơn dầu của mình.
 
 
Eisenhower có một khả năng phi thường trong việc duy trì năng suất làm việc của mình không phải chỉ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, mà là trong nhiều thập kỷ. Vì lý do đó, không ngạc nhiên khi mà các phương pháp quản lý thời gian, công việc và năng suất làm việc của ông đã được nhiều người bỏ công để nghiên cứu.
Chiến lược làm việc hiệu quả nổi tiếng nhất của ông đã được đặt tên là Eisenhower Box (Ma trận Eisenhower) và đó là một công cụ ra quyết định đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay từ bây giờ.
 
Ma trận Eisenhower: Phương pháp để trở nên năng suất hơn
Áp dụng chiến lược của Eisenhower thực ra rất đơn giản. Hãy liệt kê những hoạt động và dự án bạn phải làm, kể cả những hoạt động không quan trọng nhưng làm mất thời gian của bạn tại nơi làm việc. Sau đó sắp xếp các hoạt động dựa trên tầm quan trọng và tính cấp thiết của chúng.
 
 
1. Khẩn cấpquan trọng (nhiệm vụ cần phải làm ngay lập tức).
2. Quan trọng nhưng không phải khẩn cấp (nhiệm vụ được lên kế hoạch để làm sau).
3. Khẩn cấp nhưng không quan trọng (nhiệm vụ nên bàn giao cho người khác).
4. Không khẩn cấp cũng không quan trọng (nhiệm vụ phải được loại bỏ).
Để lập được ma trận Eisenhower, bạn phải trả lời được hai câu hỏi:
– Việc làm đó có quan trọng không?
– Việc làm đó có khẩn cấp không?
Phần 1 (P1): Việc quan trọng và khẩn cấp là những việc bạn phải làm ngay. Thường có 2 loại được xếp vào nhóm này:
- Loại 1: Xảy ra không đoán trước được. VD: Một cuộc họp bất ngờ, một công việc phát sinh, do trì hoãn, không chuẩn bị để tới sát hạn chót mới làm như: Soạn bài thuyết trình, làm báo cáo…
- Loại 2: Trường hợp những công việc còn lại. Bạn cần dành từ 15 - 20% quỹ thời gian để hoàn thành công việc P1 hoặc có thể giảm thiểu bằng cách chuyển sang việc P2 song không nên trì hoãn.
Phần 2 (P2): Việc quan trọng nhưng không khẩn cấp - Nhóm này là những việc quan trọng. Bạn cần nhiều thời gian để hoàn thành để tích lũy được những giá trị mong muốn. Việc bạn cần làm là đầu tư 60 đến 65% quỹ thời gian của bạn cho những việc này.
Ví dụ: Tập thể dục, học một kỹ năng mới, ôn thi từ đầu kỳ… Nếu bạn đang làm việc P2 nhưng có việc P1 xuất hiện, hãy hoàn thành việc P1. Sau khi bạn giải quyết xong các việc P1 hãy chắc chắn bạn hoàn thành việc P2. Đừng để sang ngày hôm sau!
Phần 3 (P3): Việc không quan trọng nhưng khẩn cấp - Những việc này không giúp bạn tiến gần mục tiêu thêm được bước nào, song chúng lại khẩn cấp khiến bạn khó mà sắp xếp hay kiểm soát được. Ví dụ như một người bạn nhờ giúp đỡ, sếp giao cho bạn một việc không thuộc trách nhiệm của bạn,… Hãy tìm cách giải quyết những việc này càng nhanh càng tốt và chỉ nên dành 10-15% trong quỹ thời gian của mình.
Phần 4 (P4): Việc không quan trọng, không khẩn cấp những việc làm lãng phí thời gian - Đây là việc lướt Facebook, xem phim, giải trí…bạn nên bỏ qua hoặc chỉ dành dưới 5% quỹ thời gian cho chúng. Khi bạn chuẩn bị làm 1 việc thuộc nhóm P4 hãy tự hỏi bản thân những câu như: Xem bộ phim này có giúp gì được cho tôi trong việc chinh phục mục tiêu không? Chơi game này có giúp tôi học giỏi không? Tôi còn việc gì quan trọng cần hoàn thành không? Người lười biếng luôn đưa ra lý do để biện hộ cho mình, kẻ thất bại không bao giờ dám thay đổi bản thân.
Tôi thì nghĩ rằng, trong mỗi người đều tồn tại năng lực tiềm ẩn, chỉ có điều chúng ta chưa sẵn sàng đánh thức nó mà thôi!

Kỹ năng quản lý thời gian với ma trận Eisenhower

20/11/2019 - Góc dành cho nhân viên
“Nếu thời gian là đáng quý giá nhất, phí phạm thời gian hẳn phải là sự lãng phí ngông cuồng nhất!”
 
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN VỚI MA TRẬN EISENHOWER
 
Eisenhower là Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, ông phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1953 đến năm 1961.
Trước khi trở thành Tổng thống, Eisenhower là vị tướng 5 sao trong quân đội Hoa Kỳ, từng là Tư lệnh tối cao của lực lượng đồng minh châu u trong Thế chiến II, và chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tham gia chiến trường tại Bắc Phi, Pháp, và Đức.
Ngoài ra, ông còn giữ chức Hiệu trưởng của Đại học Columbia, trở thành Tư lệnh tối cao đầu tiên của NATO, và bằng cách nào đó ông vẫn sắp xếp được thời gian để theo đuổi sở thích chơi golf và vẽ tranh sơn dầu của mình.
 
 
Eisenhower có một khả năng phi thường trong việc duy trì năng suất làm việc của mình không phải chỉ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, mà là trong nhiều thập kỷ. Vì lý do đó, không ngạc nhiên khi mà các phương pháp quản lý thời gian, công việc và năng suất làm việc của ông đã được nhiều người bỏ công để nghiên cứu.
Chiến lược làm việc hiệu quả nổi tiếng nhất của ông đã được đặt tên là Eisenhower Box (Ma trận Eisenhower) và đó là một công cụ ra quyết định đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay từ bây giờ.
 
Ma trận Eisenhower: Phương pháp để trở nên năng suất hơn
Áp dụng chiến lược của Eisenhower thực ra rất đơn giản. Hãy liệt kê những hoạt động và dự án bạn phải làm, kể cả những hoạt động không quan trọng nhưng làm mất thời gian của bạn tại nơi làm việc. Sau đó sắp xếp các hoạt động dựa trên tầm quan trọng và tính cấp thiết của chúng.
 
 
1. Khẩn cấpquan trọng (nhiệm vụ cần phải làm ngay lập tức).
2. Quan trọng nhưng không phải khẩn cấp (nhiệm vụ được lên kế hoạch để làm sau).
3. Khẩn cấp nhưng không quan trọng (nhiệm vụ nên bàn giao cho người khác).
4. Không khẩn cấp cũng không quan trọng (nhiệm vụ phải được loại bỏ).
Để lập được ma trận Eisenhower, bạn phải trả lời được hai câu hỏi:
– Việc làm đó có quan trọng không?
– Việc làm đó có khẩn cấp không?
Phần 1 (P1): Việc quan trọng và khẩn cấp là những việc bạn phải làm ngay. Thường có 2 loại được xếp vào nhóm này:
- Loại 1: Xảy ra không đoán trước được. VD: Một cuộc họp bất ngờ, một công việc phát sinh, do trì hoãn, không chuẩn bị để tới sát hạn chót mới làm như: Soạn bài thuyết trình, làm báo cáo…
- Loại 2: Trường hợp những công việc còn lại. Bạn cần dành từ 15 - 20% quỹ thời gian để hoàn thành công việc P1 hoặc có thể giảm thiểu bằng cách chuyển sang việc P2 song không nên trì hoãn.
Phần 2 (P2): Việc quan trọng nhưng không khẩn cấp - Nhóm này là những việc quan trọng. Bạn cần nhiều thời gian để hoàn thành để tích lũy được những giá trị mong muốn. Việc bạn cần làm là đầu tư 60 đến 65% quỹ thời gian của bạn cho những việc này.
Ví dụ: Tập thể dục, học một kỹ năng mới, ôn thi từ đầu kỳ… Nếu bạn đang làm việc P2 nhưng có việc P1 xuất hiện, hãy hoàn thành việc P1. Sau khi bạn giải quyết xong các việc P1 hãy chắc chắn bạn hoàn thành việc P2. Đừng để sang ngày hôm sau!
Phần 3 (P3): Việc không quan trọng nhưng khẩn cấp - Những việc này không giúp bạn tiến gần mục tiêu thêm được bước nào, song chúng lại khẩn cấp khiến bạn khó mà sắp xếp hay kiểm soát được. Ví dụ như một người bạn nhờ giúp đỡ, sếp giao cho bạn một việc không thuộc trách nhiệm của bạn,… Hãy tìm cách giải quyết những việc này càng nhanh càng tốt và chỉ nên dành 10-15% trong quỹ thời gian của mình.
Phần 4 (P4): Việc không quan trọng, không khẩn cấp những việc làm lãng phí thời gian - Đây là việc lướt Facebook, xem phim, giải trí…bạn nên bỏ qua hoặc chỉ dành dưới 5% quỹ thời gian cho chúng. Khi bạn chuẩn bị làm 1 việc thuộc nhóm P4 hãy tự hỏi bản thân những câu như: Xem bộ phim này có giúp gì được cho tôi trong việc chinh phục mục tiêu không? Chơi game này có giúp tôi học giỏi không? Tôi còn việc gì quan trọng cần hoàn thành không? Người lười biếng luôn đưa ra lý do để biện hộ cho mình, kẻ thất bại không bao giờ dám thay đổi bản thân.
Tôi thì nghĩ rằng, trong mỗi người đều tồn tại năng lực tiềm ẩn, chỉ có điều chúng ta chưa sẵn sàng đánh thức nó mà thôi!

Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
X
Đặt lịch hẹn sửa chữa
Hãy đặt lịch trước để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
Liên hệ tổng đài 1800 6024 - Hoặc 085 245 3366 để được đặt lịch.
X
Tra cứu bảo hành
Dễ dàng theo dõi tình trạng bảo hành máy của bạn
Tra cứu thông tin bảo hành

Nhập thông tin bảo hành

Đặt lịch

0.20602 sec| 2468.813 kb