Pin HP VK04 dung lượng cao

Thương hiệu: HP
SKU: Pin HP VK04 dung lượng cao
4 5 (1 đánh giá)
540.000₫
Bảo hành: 6 tháng
Khuyến mãi

Miễn phí 100% phí lắp đặt và cài đặt

Tặng thẻ ưu đãi trị giá 500k

Giảm 50% phí bảo dưỡng, cài đặt

Giảm 5% phí linh kiện cho lần mua hàng tiếp theo

Battery Pin HP VK04 dung lượng cao chất lượng theo tiêu chuẩn hãng. Bảo hành cả cháy nổ. Thay trực tiếp lấy ngay, uy tín duy nhất tại Sửa chữa Laptop 24h.com.
Tư vấn ngay

Đặt mua: 085 245 3366 - 1800 6024 (8h00 - 19h30)

Thông số kỹ thuật

Brand:HP/COMPAQ
--------------------------------------------------------------
Model No:14T(H)
--------------------------------------------------------------
Vottage:14.4V
--------------------------------------------------------------
Capacity:4400mAh
--------------------------------------------------------------
Weight:500
--------------------------------------------------------------
Color:Black
--------------------------------------------------------------
Mô tả chi tiết
Pin thay thế HP VK04 dung lượng cao
 
HP Pavilion 14 SeriesHP Pavilion 14t SeriesHP Pavilion 14z SeriesHP Pavilion Sleekbook 14 Series
HP Pavilion Sleekbook 14t SeriesHP Pavilion Sleekbook 14z SeriesHP Pavilion 15 SeriesHP Pavilion 15t Series
HP Pavilion 15z SeriesHP Pavilion Sleekbook 15 SeriesHP Pavilion Sleekbook 15t SeriesHP Pavilion Sleekbook 15z Series
HP Chromebook 14-c010usPavilion Sleekbook 14 SeriesPavilion Sleekbook 14-b000Pavilion Sleekbook 14-b000eo
Pavilion Sleekbook 14-b000exPavilion Sleekbook 14-b000sgPavilion Sleekbook 14-b000ssPavilion Sleekbook 14-b000sx
Pavilion Sleekbook 14-b001auPavilion Sleekbook 14-b001eaPavilion Sleekbook 14-b001ekPavilion Sleekbook 14-b001sa
Pavilion Sleekbook 14-b001txPavilion Sleekbook 14-b002auPavilion Sleekbook 14-b002eaPavilion Sleekbook 14-b002eo
Pavilion Sleekbook 14-b002skPavilion Sleekbook 14-b002txPavilion Sleekbook 14-b003auPavilion Sleekbook 14-b005au
Pavilion Sleekbook 14-b006auPavilion Sleekbook 14-b006tuPavilion Sleekbook 14-b008tuPavilion Sleekbook 14-b009tu
Pavilion Sleekbook 14-b010auPavilion Sleekbook 14-b010tuPavilion Sleekbook 14-b010usPavilion Sleekbook 14-b012tu
Pavilion Sleekbook 14-b013auPavilion Sleekbook 14-b013clPavilion Sleekbook 14-b013nrPavilion Sleekbook 14-b014au
Pavilion Sleekbook 14-b014tuPavilion Sleekbook 14-b015dxPavilion Sleekbook 14-b017clPavilion Sleekbook 14-b017nr
Pavilion Sleekbook 14-b019usPavilion Sleekbook 14-b020esPavilion Sleekbook 14-b022auPavilion Sleekbook 14-b023au
Pavilion Sleekbook 14-b023tuPavilion Sleekbook 14-b026auPavilion Sleekbook 14-b028auPavilion Sleekbook 14-b028tu
Pavilion Sleekbook 14-b029auPavilion Sleekbook 14-b029tuPavilion Sleekbook 14-b030tuPavilion Sleekbook 14-b030tx
Pavilion Sleekbook 14-b031tuPavilion Sleekbook 14-b031txPavilion Sleekbook 14-b031usPavilion Sleekbook 14-b032tx
Pavilion Sleekbook 14-b032wmPavilion Sleekbook 14-b033caPavilion Sleekbook 14-b034tuPavilion Sleekbook 14-b035tu
Pavilion Sleekbook 14-b041dxPavilion Sleekbook 14-b050tuPavilion Sleekbook 14-b051tuPavilion Sleekbook 14-b052tu
Pavilion Sleekbook 14-b053tuPavilion Sleekbook 14-b054tuPavilion Sleekbook 14-b056tuPavilion Sleekbook 14-b057tu
Pavilion Sleekbook 14-b070edPavilion Sleekbook 14-b090sdPavilion Sleekbook 14-b106auPavilion Sleekbook 14-b109tx
Pavilion Sleekbook 14-b110saPavilion Sleekbook 14-b119tuPavilion Sleekbook 14-b120dxPavilion Sleekbook 14-b120tu
Pavilion Sleekbook 14-b145txPavilion Sleekbook 14-b151tuPavilion Sleekbook 14z-b000 HPPavilion Sleekbook 15 Series
Pavilion Sleekbook 15-b000edPavilion Sleekbook 15-b000ejPavilion Sleekbook 15-b000emPavilion Sleekbook 15-b000es
Pavilion Sleekbook 15-b000etPavilion Sleekbook 15-b000evPavilion Sleekbook 15-b000shPavilion Sleekbook 15-b000sm
Pavilion Sleekbook 15-b000sqPavilion Sleekbook 15-b000ssPavilion Sleekbook 15-b001eePavilion Sleekbook 15-b001eia
Pavilion Sleekbook 15-b001emPavilion Sleekbook 15-b001eoPavilion Sleekbook 15-b001euPavilion Sleekbook 15-b001ev
Pavilion Sleekbook 15-b001sePavilion Sleekbook 15-b001shPavilion Sleekbook 15-b001siaPavilion Sleekbook 15-b001ss
Pavilion Sleekbook 15-b001suPavilion Sleekbook 15-b001tuPavilion Sleekbook 15-b002edPavilion Sleekbook 15-b002ee
Pavilion Sleekbook 15-b002ejPavilion Sleekbook 15-b002ekPavilion Sleekbook 15-b002emPavilion Sleekbook 15-b002eq
Pavilion Sleekbook 15-b002evPavilion Sleekbook 15-b002sePavilion Sleekbook 15-b002shPavilion Sleekbook 15-b002sk
Pavilion Sleekbook 15-b002smPavilion Sleekbook 15-b002sqPavilion Sleekbook 15-b002sxPavilion Sleekbook 15-b002tu
Pavilion Sleekbook 15-b002txPavilion Sleekbook 15-b003eePavilion Sleekbook 15-b003eiaPavilion Sleekbook 15-b003em
Pavilion Sleekbook 15-b003euPavilion Sleekbook 15-b003evPavilion Sleekbook 15-b003sePavilion Sleekbook 15-b003sh
Pavilion Sleekbook 15-b003siaPavilion Sleekbook 15-b003sqPavilion Sleekbook 15-b003tuPavilion Sleekbook 15-b003tx
Pavilion Sleekbook 15-b004evPavilion Sleekbook 15-b004tuPavilion Sleekbook 15-b005ejPavilion Sleekbook 15-b005el
Pavilion Sleekbook 15-b005tuPavilion Sleekbook 15-b006edPavilion Sleekbook 15-b006eePavilion Sleekbook 15-b006eo
Pavilion Sleekbook 15-b006sePavilion Sleekbook 15-b007eePavilion Sleekbook 15-b007sePavilion Sleekbook 15-b007sx
Pavilion Sleekbook 15-b008eePavilion Sleekbook 15-b008sePavilion Sleekbook 15-b008tuPavilion Sleekbook 15-b008tx
Pavilion Sleekbook 15-b009eePavilion Sleekbook 15-b009sePavilion Sleekbook 15-b009ssPavilion Sleekbook 15-b009tu
Pavilion Sleekbook 15-b010ejPavilion Sleekbook 15-b010esPavilion Sleekbook 15-b010etPavilion Sleekbook 15-b010ew
Pavilion Sleekbook 15-b010ssPavilion Sleekbook 15-b010stPavilion Sleekbook 15-b010swPavilion Sleekbook 15-b010t
Pavilion Sleekbook 15-b010txPavilion Sleekbook 15-b010usPavilion Sleekbook 15-b011etPavilion Sleekbook 15-b011nr
Pavilion Sleekbook 15-b011stPavilion Sleekbook 15-b011tuPavilion Sleekbook 15-b012eePavilion Sleekbook 15-b012nr
Pavilion Sleekbook 15-b012sePavilion Sleekbook 15-b012tuPavilion Sleekbook 15-b013eiPavilion Sleekbook 15-b013tu
Pavilion Sleekbook 15-b020elPavilion Sleekbook 15-b020etPavilion Sleekbook 15-b020ewPavilion Sleekbook 15-b020st
Pavilion Sleekbook 15-b020swPavilion Sleekbook 15-b023clPavilion Sleekbook 15-b024slPavilion Sleekbook 15-b025ec
Pavilion Sleekbook 15-b025scPavilion Sleekbook 15-b027ecPavilion Sleekbook 15-b027elPavilion Sleekbook 15-b027sc
Pavilion Sleekbook 15-b028slPavilion Sleekbook 15-b030ebPavilion Sleekbook 15-b030ecPavilion Sleekbook 15-b030eg
Pavilion Sleekbook 15-b030elPavilion Sleekbook 15-b030ewPavilion Sleekbook 15-b032elPavilion Sleekbook 15-b033el
Pavilion Sleekbook 15-b035ecPavilion Sleekbook 15-b035elPavilion Sleekbook 15-b036ezPavilion Sleekbook 15-b038ca
Pavilion Sleekbook 15-b040epPavilion Sleekbook 15-b040slPavilion Sleekbook 15-b040spPavilion Sleekbook 15-b041eb
Pavilion Sleekbook 15-b041sbPavilion Sleekbook 15-b042sfPavilion Sleekbook 15-b043sfPavilion Sleekbook 15-b044sf
Pavilion Sleekbook 15-b045elPavilion Sleekbook 15-b045sfPavilion Sleekbook 15-b050eaPavilion Sleekbook 15-b050eb
Pavilion Sleekbook 15-b050elPavilion Sleekbook 15-b050ewPavilion Sleekbook 15-b050saPavilion Sleekbook 15-b050sf
Pavilion Sleekbook 15-b050srPavilion Sleekbook 15-b050swPavilion Sleekbook 15-b051eaPavilion Sleekbook 15-b051el
Pavilion Sleekbook 15-b051erPavilion Sleekbook 15-b051sfPavilion Sleekbook 15-b051srPavilion Sleekbook 15-b052ea
Pavilion Sleekbook 15-b052sPavilion Sleekbook 15-b053eaPavilion Sleekbook 15-b053srPavilion Sleekbook 15-b054sf
Pavilion Sleekbook 15-b055caPavilion Sleekbook 15-b055erPavilion Sleekbook 15-b055srPavilion Sleekbook 15-b058sr
Pavilion Sleekbook 15-b060sfPavilion Sleekbook 15-b060slPavilion Sleekbook 15-b061elPavilion Sleekbook 15-b061sf
Pavilion Sleekbook 15-b070edPavilion Sleekbook 15-b070slPavilion Sleekbook 15-b072edPavilion Sleekbook 15-b076ed
Pavilion Sleekbook 15-b079erPavilion Sleekbook 15-b079srPavilion Sleekbook 15-b086erPavilion Sleekbook 15-b086sr
Pavilion Sleekbook 15-b090sdPavilion Sleekbook 15-b103auPavilion Sleekbook 15-b114txPavilion Sleekbook 15-b115ea
Pavilion Sleekbook 15-b116saPavilion Sleekbook 15-b118saPavilion Sleekbook 15-b140caPavilion Sleekbook 15-b143cl
Pavilion Sleekbook 15-b152sgPavilion Sleekbook 15-b153sgPavilion Sleekbook 15-b156eoPavilion Sleekbook 15-b192sa
Pavilion Sleekbook 15t-b000 HPPavilion Ultrabook 14 SeriesPavilion Ultrabook 14-b000Pavilion Ultrabook 14-b002eo
Pavilion Ultrabook 14-b003saPavilion Ultrabook 14-b005eaPavilion Ultrabook 14-b005saPavilion Ultrabook 14-b006sa
Pavilion Ultrabook 14-b008saPavilion Ultrabook 14-b027tuPavilion Ultrabook 14-b027txPavilion Ultrabook 14-b028tx
Pavilion Ultrabook 14-b036tuPavilion Ultrabook 14-b037tuPavilion Ultrabook 14-b100eoPavilion Ultrabook 14-b110tx
Pavilion Ultrabook 14-b119tuPavilion Ultrabook 14-b120tuPavilion Ultrabook 14-b121txPavilion Ultrabook 14-b122tx HP
Pavilion Ultrabook 15 SeriesPavilion Ultrabook 15-b103sgPavilion Ultrabook 15-b104eo  
 
1 đổi 1 trong vòng 6 tháng với các điều kiện sau:
- Sản phẩm bị hỏng, bị lỗi do nhà sản xuất hoặc bê cơ sở.
- Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành.
- Sản phẩm không có dấu hiệu bị rơi vỡ, nước vào…
Cam kết:
+ Chúng tôi luôn đặt chất lượng các sản phẩm lên hàng đầu.
+ Không bán hàng nhái. hàng chất lượng kém. gây ảnh hưởng tới máy trong quá trình sử dụng.
+ Tuổi thọ của sản phẩm không phụ thuộc vào thời gian bảo hành.
+ Bảo hành nhanh, nghiêm túc.
Dịch vụ:
+ Tư vấn nhiệt tình, miễn phí công thay lắp tại cửa hàng.
+ Báo giá cụ thể cho khách trước khi sửa chữa, thay thế.
+ Nhận giao hàng toàn quốc.
 
 
Xem thêm
Rút gọn
Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Xem thêm cấu hình
X
Đặt lịch hẹn sửa chữa
Hãy đặt lịch trước để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
Liên hệ tổng đài 1800 6024 - Hoặc 085 245 3366 để được đặt lịch.
X
Tra cứu bảo hành
Dễ dàng theo dõi tình trạng bảo hành máy của bạn
Tra cứu thông tin bảo hành

Nhập thông tin bảo hành

Đặt lịch

0.16080 sec| 2795.836 kb