Pin Lenovo T410 SL410 dung lượng cao

Thương hiệu: Lenovo
SKU: Pin Lenovo T410 SL410 dung lượng cao
4 5 (1 đánh giá)
540.000₫
Bảo hành: 6 tháng
Khuyến mãi

Miễn phí 100% phí lắp đặt và cài đặt

Tặng thẻ ưu đãi trị giá 500k

Giảm 50% phí bảo dưỡng, cài đặt

Giảm 5% phí linh kiện cho lần mua hàng tiếp theo

Battery Pin Lenovo T410 SL410 dung lượng cao chất lượng theo tiêu chuẩn hãng. Bảo hành cả cháy nổ. Thay trực tiếp lấy ngay, uy tín duy nhất tại Sửa chữa Laptop 24h.com.
Tư vấn ngay

Đặt mua: 085 245 3366 - 1800 6024 (8h00 - 19h30)

Thông số kỹ thuật

Brand:LENOVO
--------------------------------------------------------------
Model No:T410(H)
--------------------------------------------------------------
Vottage:10.8V
--------------------------------------------------------------
Capacity:6600mAh
--------------------------------------------------------------
Weight: 
--------------------------------------------------------------
Color:Black
--------------------------------------------------------------
Mô tả chi tiết
Pin thay thế cho Lenovo T410 SL410 dung lượng cao

ThinkPad E40ThinkPad E50ThinkPad Edge 0578-47BThinkPad Edge 14"
ThinkPad Edge 14" 05787UJThinkPad Edge 14" 05787VJThinkPad Edge 14" 05787WJThinkPad Edge 14" 05787XJ
ThinkPad Edge 14" 05787YJThinkPad Edge 15"ThinkPad Edge E420ThinkPad Edge E420 1141-CTO
ThinkPad Edge E420 1167-CTOThinkPad Edge E420 1198-CTOThinkPad Edge E425ThinkPad Edge E425 1141-CTO
ThinkPad Edge E425 1167-CTOThinkPad Edge E425 1198-CTOThinkPad Edge E520ThinkPad Edge E525
ThinkPad Edge15" 301K7JThinkPad L410ThinkPad L410 2842-CTOThinkPad L410 2847-CTO
ThinkPad L410 2873-CTOThinkPad L410 2874-CTOThinkPad L410 2875-CTOThinkPad L410 2931-CTO
ThinkPad L412ThinkPad L420ThinkPad L420 5015-36xThinkPad L420 5015-37x
ThinkPad L420 5015-3DxThinkPad L420 5015-3ExThinkPad L420 5015-CTOThinkPad L420 5016-4Fx
ThinkPad L420 5016-4GxThinkPad L420 5016-4HxThinkPad L420 5016-4JxThinkPad L420 5016-5Lx
ThinkPad L420 5016-5MxThinkPad L420 5016-65xThinkPad L420 5016-66xThinkPad L420 5016-67x
ThinkPad L420 5016-CTOThinkPad L420 5017-4PxThinkPad L420 5017-4QxThinkPad L420 5017-4Rx
ThinkPad L420 5017-4SxThinkPad L420 5017-4TxThinkPad L420 5017-4UxThinkPad L420 5017-4Vx
ThinkPad L420 5017-4WxThinkPad L420 5017-4XxThinkPad L420 5017-CTOThinkPad L420 5019-CTO
ThinkPad L420 7826-3HxThinkPad L420 7826-3JxThinkPad L420 7826-3KxThinkPad L420 7826-3Lx
ThinkPad L420 7826-3MxThinkPad L420 7826-3NxThinkPad L420 7826-3PxThinkPad L420 7826-3Qx
ThinkPad L420 7826-45xThinkPad L420 7826-46xThinkPad L420 7826-47xThinkPad L420 7826-48x
ThinkPad L420 7826-49xThinkPad L420 7826-4AxThinkPad L420 7826-4BxThinkPad L420 7826-CTO
ThinkPad L420 7827-4CxThinkPad L420 7827-4DxThinkPad L420 7827-4ExThinkPad L420 7827-5Ax
ThinkPad L420 7827-5BxThinkPad L420 7827-CTOThinkPad L420 7829-4ZxThinkPad L420 7829-53x
ThinkPad L420 7829-54xThinkPad L420 7829-58xThinkPad L420 7829-59xThinkPad L420 7829-5Ax
ThinkPad L420 7829-5BxThinkPad L420 7829-5CxThinkPad L420 7829-5DxThinkPad L420 7829-CTO
ThinkPad L420 7853-CTOThinkPad L420 7854-39xThinkPad L420 7854-3AxThinkPad L420 7854-3Bx
ThinkPad L420 7854-3CxThinkPad L420 7854-3DxThinkPad L420 7854-3ExThinkPad L420 7854-3Fx
ThinkPad L420 7854-3GxThinkPad L420 7854-3HxThinkPad L420 7854-3JxThinkPad L420 7854-3Kx
ThinkPad L420 7854-3LxThinkPad L420 7854-3MxThinkPad L420 7854-3NxThinkPad L420 7854-3Px
ThinkPad L420 7854-3QxThinkPad L420 7854-3XxThinkPad L420 7854-3YxThinkPad L420 7854-3Zx
ThinkPad L420 7854-4GxThinkPad L420 7854-4HxThinkPad L420 7854-4NxThinkPad L420 7854-4Px
ThinkPad L420 7854-4QxThinkPad L420 7854-4SxThinkPad L420 7854-4TxThinkPad L420 7854-CTO
ThinkPad L420 7856-3GxThinkPad L420 7856-3HxThinkPad L420 7856-3JxThinkPad L420 7856-3Kx
ThinkPad L420 7856-3LxThinkPad L420 7856-3MxThinkPad L420 7856-3WxThinkPad L420 7856-CTO
ThinkPad L420 7859 5LxThinkPad L420 7859-3CxThinkPad L420 7859-3DxThinkPad L420 7859-3Ex
ThinkPad L420 7859-3FxThinkPad L420 7859-3GxThinkPad L420 7859-3HxThinkPad L420 7859-3Jx
ThinkPad L420 7859-3KxThinkPad L420 7859-3LxThinkPad L420 7859-3MxThinkPad L420 7859-3Nx
ThinkPad L420 7859-3PxThinkPad L420 7859-3QxThinkPad L420 7859-3RxThinkPad L420 7859-3Sx
ThinkPad L420 7859-3TxThinkPad L420 7859-3ZxThinkPad L420 7859-42xThinkPad L420 7859-43x
ThinkPad L420 7859-4FxThinkPad L420 7859-4GxThinkPad L420 7859-4HxThinkPad L420 7859-4Nx
ThinkPad L420 7859-4PxThinkPad L420 7859-4QxThinkPad L420 7859-4RxThinkPad L420 7859-4Sx
ThinkPad L420 7859-4TxThinkPad L420 7859-4UxThinkPad L420 7859-4VxThinkPad L420 7859-5Gx
ThinkPad L420 7859-5HxThinkPad L420 7859-5KxThinkPad L420 7859-5MxThinkPad L420 7859-5Nx
ThinkPad L420 7859-5WxThinkPad L420 7859-5XxThinkPad L420 7859-5YxThinkPad L420 7859-5Zx
ThinkPad L420 7859-63xThinkPad L420 7859-64xThinkPad L420 7859-65xThinkPad L420 7859-66x
ThinkPad L420 7859-67xThinkPad L420 7859-6AxThinkPad L420 7859-6ExThinkPad L420 7859-6Fx
ThinkPad L420 7859-6GxThinkPad L420 7859-6HxThinkPad L420 7859-6JxThinkPad L420 7859-CTO
ThinkPad L420 7860-3DxThinkPad L420 7860-3HxThinkPad L420 7860-3JxThinkPad L420 7860-CTO
ThinkPad L421ThinkPad L510ThinkPad L510 2842-CTOThinkPad L510 2847-CTO
ThinkPad L510 2873-CTOThinkPad L510 2874-CTOThinkPad L510 2875-CTOThinkPad L510 2931-CTO
ThinkPad L512ThinkPad L520ThinkPad L520 5015-36xThinkPad L520 5015-37x
ThinkPad L520 5015-3DxThinkPad L520 5015-3ExThinkPad L520 5015-CTOThinkPad L520 5016-4Fx
ThinkPad L520 5016-4GxThinkPad L520 5016-4HxThinkPad L520 5016-4JxThinkPad L520 5016-5Lx
ThinkPad L520 5016-5MxThinkPad L520 5016-65xThinkPad L520 5016-66xThinkPad L520 5016-67x
ThinkPad L520 5016-CTOThinkPad L520 5017-4PxThinkPad L520 5017-4QxThinkPad L520 5017-4Rx
ThinkPad L520 5017-4SxThinkPad L520 5017-4TxThinkPad L520 5017-4UxThinkPad L520 5017-4Vx
ThinkPad L520 5017-4WxThinkPad L520 5017-4XxThinkPad L520 5017-CTOThinkPad L520 5019-CTO
ThinkPad L520 7826-3HxThinkPad L520 7826-3JxThinkPad L520 7826-3KxThinkPad L520 7826-3Lx
ThinkPad L520 7826-3MxThinkPad L520 7826-3NxThinkPad L520 7826-3PxThinkPad L520 7826-3Qx
ThinkPad L520 7826-45xThinkPad L520 7826-46xThinkPad L520 7826-47xThinkPad L520 7826-48x
ThinkPad L520 7826-49xThinkPad L520 7826-4AxThinkPad L520 7826-4BxThinkPad L520 7826-CTO
ThinkPad L520 7827- 4CxThinkPad L520 7827- 4ExThinkPad L520 7827-4DxThinkPad L520 7827-5Ax
ThinkPad L520 7827-5BxThinkPad L520 7827-CTOThinkPad L520 7829 5BxThinkPad L520 7829 5Dx
ThinkPad L520 7829-4ZxThinkPad L520 7829-53xThinkPad L520 7829-54xThinkPad L520 7829-58x
ThinkPad L520 7829-59xThinkPad L520 7829-5AxThinkPad L520 7829-5CxThinkPad L520 7829-CTO
ThinkPad L520 7853-CTOThinkPad L520 7854-39xThinkPad L520 7854-3AxThinkPad L520 7854-3Bx
ThinkPad L520 7854-3CxThinkPad L520 7854-3DxThinkPad L520 7854-3ExThinkPad L520 7854-3Fx
ThinkPad L520 7854-3GxThinkPad L520 7854-3HxThinkPad L520 7854-3JxThinkPad L520 7854-3Kx
ThinkPad L520 7854-3LxThinkPad L520 7854-3MxThinkPad L520 7854-3NxThinkPad L520 7854-3Px
ThinkPad L520 7854-3QxThinkPad L520 7854-3XxThinkPad L520 7854-3YxThinkPad L520 7854-3Zx
ThinkPad L520 7854-4GxThinkPad L520 7854-4HxThinkPad L520 7854-4NxThinkPad L520 7854-4Px
ThinkPad L520 7854-4QxThinkPad L520 7854-4SxThinkPad L520 7854-4TxThinkPad L520 7854-CTO
ThinkPad L520 7856-3GxThinkPad L520 7856-3HxThinkPad L520 7856-3JxThinkPad L520 7856-3Kx
ThinkPad L520 7856-3LxThinkPad L520 7856-3MxThinkPad L520 7856-3WxThinkPad L520 7856-CTO
ThinkPad L520 7859-3CxThinkPad L520 7859-3DxThinkPad L520 7859-3ExThinkPad L520 7859-3Fx
ThinkPad L520 7859-3GxThinkPad L520 7859-3HxThinkPad L520 7859-3JxThinkPad L520 7859-3Kx
ThinkPad L520 7859-3LxThinkPad L520 7859-3MxThinkPad L520 7859-3NxThinkPad L520 7859-3Px
ThinkPad L520 7859-3QxThinkPad L520 7859-3RxThinkPad L520 7859-3SxThinkPad L520 7859-3Tx
ThinkPad L520 7859-3ZxThinkPad L520 7859-42xThinkPad L520 7859-43xThinkPad L520 7859-4Fx
ThinkPad L520 7859-4GxThinkPad L520 7859-4HxThinkPad L520 7859-4NxThinkPad L520 7859-4Px
ThinkPad L520 7859-4QxThinkPad L520 7859-4RxThinkPad L520 7859-4SxXem thêm
Rút gọn
Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Xem thêm cấu hình
X
Đặt lịch hẹn sửa chữa
Hãy đặt lịch trước để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
Liên hệ tổng đài 1800 6024 - Hoặc 085 245 3366 để được đặt lịch.
X
Tra cứu bảo hành
Dễ dàng theo dõi tình trạng bảo hành máy của bạn
Tra cứu thông tin bảo hành

Nhập thông tin bảo hành

Đặt lịch

Hệ thống cửa hàng
 • Số 126 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Số 5 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
 • Số 220 Thái Hà, Đống Đa, HN
 • Số 8 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, HN
 • Số 31 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, HN
 • Số 128 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, HN
 • Số 176 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, HN
 • Số 32K Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, HN
 • Số 206 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN
 • Số 284 Quang Trung, Hà Đông, HN
 • Số 417 Cổ Nhuế, Từ Liêm, HN
 • Số 11 Ngã tư Nhổn, Từ Liêm, HN
 • Số 297 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên
 • Số 87 Quán Nam, Lê Chân, TP. Hải Phòng
 • Số 283/45 CMT8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
 • Số 222 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 • 0.18621 sec| 2903.547 kb