Với dịch vụ LogMeIn (https://secure.logmein.com/AlertDashboard.aspx), bạn sẽ có thể thực hiện việc quản lý và cảnh báo về nguồn tài nguyên trên nhiều máy tính ở xa cùng lúc, một cách vô cùng đơn giản, và tập trung.
 
  
Nhưng trước hết bạn đừng quên đăng nhập dịch vụ bằng địa chỉ thư điện tử và mật khẩu tương ứng trong hai mục Email và Password bên dưới mục Login.
Để sử dụng tính năng cảnh báo tài nguyên, đầu tiên, dịch vụ LogMeIn sẽ yêu cầu bạn xác nhận việc kích hoạt tính năng cảnh báo. Bạn hãy bấm nút Activate Alerts trong cửa sổ Alert Activation để đồng ý sử dụng tính năng này.
Bước kế tiếp, bạn nhấn nút Manage Alert Packages dưới nhóm Alerts ở menu cạnh trái để tạo ra các nhóm cảnh báo như mong muốn.
 
Trong cửa sổ tạo cảnh báo Add Alert Package, đầu tiên bạn cần nhập vào tên của gói cảnh báo mà bạn định tạo ra. Sau đó, bạn nhấn nút Add New Alert Rule, rồi chọn nguồn tài nguyên hệ thống nào mà bạn muốn theo dõi. Ví dụ như để theo dõi mức độ sử dụng bộ vi xử lý, bạn chọn mục CPU Utilization, còn để theo dõi mức độ sử dụng bộ nhớ RAM thì bạn dùng mục Memory Usage. Tương tự thì mục Free Disk Space sẽ giúp bạn theo dõi dung lượng đĩa cứng còn trống.
Với mỗi loại tài nguyên hệ thống khác nhau, bạn có thể bấm vào nút hình tam giác ở cạnh phải nút trạng thái Active để thay đổi các tham số hỗ trợ cho nó. Ví dụ như với mục Free Disk Space, bạn sẽ có các tham số như đặt lại tên trong mục Name, sau đó bạn chọn ổ đĩa muốn theo dõi trong danh sách Drive. Hai tham số quan trọng hơn là dịch vụ sẽ cảnh báo khi dung lượng đĩa cứng giảm xuống mức tối thiểu ghi trong phần Minimum free space, và đơn vị tính sẽ là MB, hay GB.
Nếu đánh dấu vào mục When alert triggered, also send an email, thì ngoài các cảnh báo thông thường, các thư điện tử sẽ được gửi đến danh sách địa chỉ bên dưới. Đồng thời, hộp chọn Send email when status returns back to normal sẽ cho phép dịch vụ gửi tiếp một thư điện tử khác, thông báo khi tình trạng hệ thống đã bình thường trở lại.
Còn khi theo dõi mức độ sử dụng bộ vi xử lý của hệ thống, bạn sẽ được chọn để theo dõi toàn bộ (All CPU), hay từng CPU riêng lẻ (Any individual). Kế tiếp, bạn sẽ chọn việc tạo ra cảnh báo khi mức độ sử dụng vượt ngưỡng phần trăm nào đó (Usage threshold). Tuy nhiên, để các cảnh báo chính xác hơn, thì quá trình dùng vượt ngưỡng phải kéo dài một khoảng thời gian nào đó, xác định trong mục Duration, và tính bằng đơn vị phút (minute), giờ (hour), hay ngày (day).
Quay trở lại danh sách trong mục Add Alert Package, bạn có thể bung toàn bộ các cửa sổ thay đổi tham số bằng nút Expand All, hay thu gọn chúng lại bằng mục Collapse All. Với mỗi mục trong gói cảnh báo, bạn có thể bật tắt chúng đi bằng nút trạng thái Active hay Disabled. Đặc biệt, dấu X ở cạnh trái mỗi mục tài nguyên hệ thống sẽ cho phép bạn xóa nó đi khỏi danh sách cần theo dõi.
Để lưu lại các gói cảnh báo tài nguyên đã tốn công xây dựng, bạn có thể lưu nó lại để dùng bằng cách nhấn vào nút Save. Ngoài ra, nếu muốn lưu chúng xuống đĩa cứng để dùng lại về sau, bạn còn có thể dùng nút chức năng Export. Dịch vụ LogMeIn sẽ cho phép bạn lưu lại theo định dạng .xml và chứa nó thành một tập tin trên đĩa cứng máy tính hiện tại, mà bạn đang dùng. Bạn chọn chức năng Save File, rồi nhấn OK để xác nhận.
Về sau, khi cần dùng lại gói cảnh báo nào đó đã từng sao lưu, bạn cũng vào cửa sổ Add Alert Package, dùng tính năng Import, rồi chọn tập tin .xml ấy trên đĩa cứng máy tính. Còn trong cửa sổ Manage Alert Packages, bạn sẽ thấy nó được thêm vào như một mục mới trong danh sách quản lý.
Gói cảnh báo nào đã được sử dụng, thì số lượng máy tính gắn với gói đó sẽ hiển thị bên dưới mục Applied to computers.
Muốn gán gói cảnh báo mới cho các máy tính, bạn nhấn vào nút Click here to assign. Dịch vụ LogMeIn sẽ cho phép bạn chọn để quản lý việc cảnh báo máy tính nào trong danh sách. Các máy tính mà bạn đang kiểm soát sẽ xuất hiện trong danh sách bên phải. Để đưa nó vào danh sách kiểm soát nguồn tài nguyên, bạn bấm chọn nó, rồi nhấn tiếp vào nút mũi tên trái màu xanh để đưa nó sang bên phải. Lưu ý rằng chỉ có những máy tính thuộc nhóm Pro mới có thể bật được tính năng này. Ngoài ra, thay vì hiển thị tất cả máy tính (Display All), bạn có thể chọn để hiển thị các máy tính theo từng nhóm mà bạn đã ghép chúng vào trước đó.
Sau khi chọn xong các máy tính và đưa nó vào danh sách cạnh trái, bạn nhấn nút Activate and Assign ở ngay bên dưới đó, để bắt đầu thao tác kích hoạt.
Trong menu cạnh trái, chúng ta sẽ xem thử có cảnh báo nào ứng với các gói đã tạo tương ứng với các máy tính ở xa hay không. Bấm vào mục Alert Viewer, bạn sẽ thấy các cảnh báo đã từng xảy ra xuất hiện thành một danh sách. Để xem chi tiết cảnh báo nào, bạn nhấn vào nút Show Details ở cạnh phải cùng của nó.
Để xem lại các cảnh báo một cách dễ dàng hơn, chức năng Favorites mang hình ngôi sao ở cạnh trên cửa sổ LogMeIn sẽ giúp bạn. Chỉ việc nhấn vào nút Add this report to favorites trong menu xổ xuống, thì bảng báo cáo về gói cảnh báo đang xem sẽ được đưa vào danh sách ưa thích.
Bạn còn có một cách xem tổng quát các cảnh báo một cách trực quan hơn, là sử dụng tính năng Alert Dashboard. Thay vì thống kê theo danh sách, bạn sẽ có được biểu đồ cho biết mức độ phần trăm tỉ lệ xuất hiện từng loại cảnh báo mà bạn đã tạo ra. Các biểu đồ này còn được xuất hiện dựa trên từng máy tính mà bạn theo dõi, hay theo từng tuần…
Nếu không thích, bạn cũng có thể xếp các cảnh báo nhận được, theo từng loại tài nguyên hệ thống, như mức độ sử dụng bộ vi xử lý (CPU Alerts),  dung lượng đĩa còn trống (Disk Space Alerts), hay mức độ sử dụng bộ nhớ (Memory Usage)… trong mục Alert by Type.A

LogMeIn Quản lý máy tính từ xa (Phần 9)

12/10/2012 - Thủ thuật tin học văn phòng
Khi mức độ sử dụng bộ nhớ RAM, CPU hay đĩa cứng vượt qua khỏi một mức độ nào đó, máy tính bắt đầu phản hồi chậm lại với các yêu cầu của người sử dụng. Vì thế, việc theo dõi nguồn tài nguyên trên máy tính là vô cùng quan trọng.
 
 
 
Với dịch vụ LogMeIn (https://secure.logmein.com/AlertDashboard.aspx), bạn sẽ có thể thực hiện việc quản lý và cảnh báo về nguồn tài nguyên trên nhiều máy tính ở xa cùng lúc, một cách vô cùng đơn giản, và tập trung.
 
  
Nhưng trước hết bạn đừng quên đăng nhập dịch vụ bằng địa chỉ thư điện tử và mật khẩu tương ứng trong hai mục Email và Password bên dưới mục Login.
Để sử dụng tính năng cảnh báo tài nguyên, đầu tiên, dịch vụ LogMeIn sẽ yêu cầu bạn xác nhận việc kích hoạt tính năng cảnh báo. Bạn hãy bấm nút Activate Alerts trong cửa sổ Alert Activation để đồng ý sử dụng tính năng này.
Bước kế tiếp, bạn nhấn nút Manage Alert Packages dưới nhóm Alerts ở menu cạnh trái để tạo ra các nhóm cảnh báo như mong muốn.
 
Trong cửa sổ tạo cảnh báo Add Alert Package, đầu tiên bạn cần nhập vào tên của gói cảnh báo mà bạn định tạo ra. Sau đó, bạn nhấn nút Add New Alert Rule, rồi chọn nguồn tài nguyên hệ thống nào mà bạn muốn theo dõi. Ví dụ như để theo dõi mức độ sử dụng bộ vi xử lý, bạn chọn mục CPU Utilization, còn để theo dõi mức độ sử dụng bộ nhớ RAM thì bạn dùng mục Memory Usage. Tương tự thì mục Free Disk Space sẽ giúp bạn theo dõi dung lượng đĩa cứng còn trống.
Với mỗi loại tài nguyên hệ thống khác nhau, bạn có thể bấm vào nút hình tam giác ở cạnh phải nút trạng thái Active để thay đổi các tham số hỗ trợ cho nó. Ví dụ như với mục Free Disk Space, bạn sẽ có các tham số như đặt lại tên trong mục Name, sau đó bạn chọn ổ đĩa muốn theo dõi trong danh sách Drive. Hai tham số quan trọng hơn là dịch vụ sẽ cảnh báo khi dung lượng đĩa cứng giảm xuống mức tối thiểu ghi trong phần Minimum free space, và đơn vị tính sẽ là MB, hay GB.
Nếu đánh dấu vào mục When alert triggered, also send an email, thì ngoài các cảnh báo thông thường, các thư điện tử sẽ được gửi đến danh sách địa chỉ bên dưới. Đồng thời, hộp chọn Send email when status returns back to normal sẽ cho phép dịch vụ gửi tiếp một thư điện tử khác, thông báo khi tình trạng hệ thống đã bình thường trở lại.
Còn khi theo dõi mức độ sử dụng bộ vi xử lý của hệ thống, bạn sẽ được chọn để theo dõi toàn bộ (All CPU), hay từng CPU riêng lẻ (Any individual). Kế tiếp, bạn sẽ chọn việc tạo ra cảnh báo khi mức độ sử dụng vượt ngưỡng phần trăm nào đó (Usage threshold). Tuy nhiên, để các cảnh báo chính xác hơn, thì quá trình dùng vượt ngưỡng phải kéo dài một khoảng thời gian nào đó, xác định trong mục Duration, và tính bằng đơn vị phút (minute), giờ (hour), hay ngày (day).
Quay trở lại danh sách trong mục Add Alert Package, bạn có thể bung toàn bộ các cửa sổ thay đổi tham số bằng nút Expand All, hay thu gọn chúng lại bằng mục Collapse All. Với mỗi mục trong gói cảnh báo, bạn có thể bật tắt chúng đi bằng nút trạng thái Active hay Disabled. Đặc biệt, dấu X ở cạnh trái mỗi mục tài nguyên hệ thống sẽ cho phép bạn xóa nó đi khỏi danh sách cần theo dõi.
Để lưu lại các gói cảnh báo tài nguyên đã tốn công xây dựng, bạn có thể lưu nó lại để dùng bằng cách nhấn vào nút Save. Ngoài ra, nếu muốn lưu chúng xuống đĩa cứng để dùng lại về sau, bạn còn có thể dùng nút chức năng Export. Dịch vụ LogMeIn sẽ cho phép bạn lưu lại theo định dạng .xml và chứa nó thành một tập tin trên đĩa cứng máy tính hiện tại, mà bạn đang dùng. Bạn chọn chức năng Save File, rồi nhấn OK để xác nhận.
Về sau, khi cần dùng lại gói cảnh báo nào đó đã từng sao lưu, bạn cũng vào cửa sổ Add Alert Package, dùng tính năng Import, rồi chọn tập tin .xml ấy trên đĩa cứng máy tính. Còn trong cửa sổ Manage Alert Packages, bạn sẽ thấy nó được thêm vào như một mục mới trong danh sách quản lý.
Gói cảnh báo nào đã được sử dụng, thì số lượng máy tính gắn với gói đó sẽ hiển thị bên dưới mục Applied to computers.
Muốn gán gói cảnh báo mới cho các máy tính, bạn nhấn vào nút Click here to assign. Dịch vụ LogMeIn sẽ cho phép bạn chọn để quản lý việc cảnh báo máy tính nào trong danh sách. Các máy tính mà bạn đang kiểm soát sẽ xuất hiện trong danh sách bên phải. Để đưa nó vào danh sách kiểm soát nguồn tài nguyên, bạn bấm chọn nó, rồi nhấn tiếp vào nút mũi tên trái màu xanh để đưa nó sang bên phải. Lưu ý rằng chỉ có những máy tính thuộc nhóm Pro mới có thể bật được tính năng này. Ngoài ra, thay vì hiển thị tất cả máy tính (Display All), bạn có thể chọn để hiển thị các máy tính theo từng nhóm mà bạn đã ghép chúng vào trước đó.
Sau khi chọn xong các máy tính và đưa nó vào danh sách cạnh trái, bạn nhấn nút Activate and Assign ở ngay bên dưới đó, để bắt đầu thao tác kích hoạt.
Trong menu cạnh trái, chúng ta sẽ xem thử có cảnh báo nào ứng với các gói đã tạo tương ứng với các máy tính ở xa hay không. Bấm vào mục Alert Viewer, bạn sẽ thấy các cảnh báo đã từng xảy ra xuất hiện thành một danh sách. Để xem chi tiết cảnh báo nào, bạn nhấn vào nút Show Details ở cạnh phải cùng của nó.
Để xem lại các cảnh báo một cách dễ dàng hơn, chức năng Favorites mang hình ngôi sao ở cạnh trên cửa sổ LogMeIn sẽ giúp bạn. Chỉ việc nhấn vào nút Add this report to favorites trong menu xổ xuống, thì bảng báo cáo về gói cảnh báo đang xem sẽ được đưa vào danh sách ưa thích.
Bạn còn có một cách xem tổng quát các cảnh báo một cách trực quan hơn, là sử dụng tính năng Alert Dashboard. Thay vì thống kê theo danh sách, bạn sẽ có được biểu đồ cho biết mức độ phần trăm tỉ lệ xuất hiện từng loại cảnh báo mà bạn đã tạo ra. Các biểu đồ này còn được xuất hiện dựa trên từng máy tính mà bạn theo dõi, hay theo từng tuần…
Nếu không thích, bạn cũng có thể xếp các cảnh báo nhận được, theo từng loại tài nguyên hệ thống, như mức độ sử dụng bộ vi xử lý (CPU Alerts),  dung lượng đĩa còn trống (Disk Space Alerts), hay mức độ sử dụng bộ nhớ (Memory Usage)… trong mục Alert by Type.A

Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
X
Đặt lịch hẹn sửa chữa
Hãy đặt lịch trước để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
Liên hệ tổng đài 1800 6024 - Hoặc 085 245 3366 để được đặt lịch.
X
Tra cứu bảo hành
Dễ dàng theo dõi tình trạng bảo hành máy của bạn
Tra cứu thông tin bảo hành

Nhập thông tin bảo hành

Đặt lịch

0.20547 sec| 2475.281 kb