Ưu điểm của dịch vụ sao lưu trong LogMeIn là ngoài việc sao lưu dữ liệu đang có trên chiếc máy tính mà bạn đang sử dụng, nó còn hỗ trợ bạn thực hiện việc sao lưu trên các máy tính ở xa mà bạn đang quản lý.
Địa chỉ web để bắt đầu sử dụng dịch vụ sao lưu của LogMeIn là https://secure.logmein.com/Computers/Computers.aspx. Nhưng trước hết dĩ nhiên là bạn phải đăng nhập dịch vụ bằng địa chỉ thư điện tử và mật khẩu tương ứng trong hai mục Email và Password bên dưới mục Login.
Sau khi đăng nhập thành công, bạn hãy nhấn chọn vào mục My Computer bên dưới nhóm Backup ở menu cạnh trái của cửa sổ dịch vụ LogMeIn.
 
Có hai lựa chọn cho bạn, là sao lưu máy tính đang sử dụng (Backup this computer), hay sao lưu các máy tính khác đang được điều khiển từ xa (Backup another computer). Bước đầu tiên, chúng ta sẽ thử tiến hành sao lưu máy tính đang sử dụng bằng lựa chọn Backup this computer.
 
Việc cấu hình sao lưu sẽ bắt đầu với thao tác tải một tiện ích nhỏ xuống máy tính mà bạn đang sử dụng. Bên dưới mục Download LogMeIn Backup software, bạn nhấn vào nút Download Now để bắt đầu tải về.
Để đảm bảo an toàn cho hệ thống  máy tính, trong cửa sổ Opening LogMeInBackup.msi, trình duyệt sẽ thông báo cho bạn biết việc bạn đang mở một tập tin dạng cài đặt từ địa chỉ web https://secure.logmein.com, và cho phép bạn quyết định hướng xử lý nó. Để đồng ý tải về và lưu lại thành tập tin trên đĩa, bạn nhấn vào nút Save File.
Sau khi tải xong tập tin, bạn nhấn kép chuột vào tên của nó trên đĩa cứng để bắt đầu tiến trình cài đặt. Bạn nhấn Next. Bước kế tiếp, bạn nhấn nút I Agree để xác nhận việc đồng ý với các quy định của dịch vụ LogMeIn khi sử dụng tiện ích này.
Bước quan trọng kế tiếp là việc đặt tên cho máy tính đang cài đặt dịch vụ sao lưu dự phòng LogMeIn này. Bạn cần lưu ý rằng phần mô tả tên này (Computer Description) chỉ có giá trị đối với dịch vụ LogMeIn mà thôi, và nó có thể hoàn toàn khác biệt với tên của máy tính (Computer Name) trong hệ điều hành.
Máy tính này sau khi cài đặt chương trình sẽ có thể chứa các tập tin sao lưu từ các máy tính khác, cũng như chính bản thân nó. Vì thế, trong bước cài đặt kế tiếp Choose Backup Storage Location, chương trình sẽ yêu cầu bạn xác định sẽ sử dụng thư mục nào trên máy tính này, dùng để chứa các tập tin từ xa gửi đến ấy. Mặc định, dịch vụ LogMeIn sẽ dùng thư mục C:\LogMeIn Backup Storage để chứa tập tin sao lưu. Muốn chọn dùng một thư mục khác, bạn hãy bấm nút Browse phía dưới mục Destination folder, rồi chọn một thư mục bất kỳ trên đĩa cứng.
Tương tự, trong phần Choose Destination Location, bạn sẽ được quyền chọn lựa thư mục sẽ chứa chương trình LogMeIn Backup, sau khi quá trình cài đặt kết thúc. Nếu không thích dùng thư mục cài đặt mặc định là C:\Program Files\LogMeIn Backup\ trong hệ điều hành Windows bản 32bit, hay C:\Program Files (x86)\LogMeIn Backup\ trong bản Windows 64bit, thì bạn cũng bấm vào nút Browse rồi chọn lựa. Xác định xong bước này, bạn nhấn nút Install phía dưới cửa sổ để bắt đầu tiến trình cài đặt LogMeIn Backup.
Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn hãy đánh dấu chọn mục Launch LogMeIn Backup Now, rồi nhấn nút Finish, để đóng cửa sổ cài đặt lại, đồng thời kích hoạt chương trình LogMeIn Backup ngay sau đó. Trong cửa sổ đầu tiên, bạn sẽ nhận được lời nhắc nhở từ dịch vụ LogMeIn về việc cần cài đặt thêm chương trình trên ít nhất một máy tính khác. Cách thực hiện là bạn truy cập vào một máy tính khác, rồi tiến hành lại các bước cài đặt như trên.
Dù sao, nếu bạn chỉ cài đặt chương trình LogMeIn Backup trên một máy tính duy nhất này, thì bạn vẫn có thể tiến hành sao lưu và khôi phục dữ liệu ngay tại chỗ. Nếu không cần đọc lời nhắc này trong lần khởi động sau, bạn hãy đánh dấu chọn vào mục Do not show this message again.
Để bắt đầu việc sao lưu, trong cửa sổ chính cửa chương trình LogMeIn Backup, bạn hãy chọn mục New Backup Set để tạo ra một tiến trình sao lưu mới.
Và dĩ nhiên bước không thể thiếu trong việc tạo một tiến trình sao lưu sẽ là chọn lựa các thư mục và tập tin mà bạn muốn giữ an toàn. Trong cửa sổ Backup Files and Folder Wizard, dưới mục Select all files and folders for this Backup Set, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ cây thư mục trên đĩa cứng. Muốn chọn sao lưu cả ổ đĩa nào, thì bạn đánh dấu chọn ổ đĩa ấy. Trường hợp muốn xem hay chọn lựa các thư mục con có bên trong một ổ đĩa hay thư mục, thì bạn nhấn vào nút dấu + ở bên trái tên ổ đĩa hay tên thư mục ấy.
Bên dưới cùng cửa sổ chọn thư mục tập tin này, là hai chức năng Show system files, dùng để hiển thị đầy đủ cả các tập tin hệ thống Windows, và Show hidden files and folders, dùng để bật việc hiển thị các tập tin và thư mục ẩn. Nhấn Next khi bạn đã chọn xong các nội dung cần sao lưu trên.
Kết thúc việc tạo một tiến trình sao lưu, là bước đặt tên cho nó trong mục Backup Set Name. Sau đó, bạn chọn máy tính sẽ dùng để lưu trữ tập tin thư mục, cho tiến trình sao lưu này. Do ở đây chúng ta chỉ mới cài đặt tiện ích LogMeIn Backup trên một máy tính duy nhất, vì thế bạn chỉ có thể chọn tên máy tính tại chỗ trong danh mục Storage PC mà thôi.
Một thông số khác trong cửa sổ cấu hình này liên quan đến tiến trình sao lưu, là bạn muốn giữ bao nhiêu phiên bản tập tin trong mục Versions to keep. Trường hợp muốn giữ lại mọi bản sao lưu, thì thay vì gõ con số sau mục Up to, bạn hãy chọn mục Unlimited.
Để tăng tính bảo mật, bạn nên chọn thêm chế độ mã hóa Encrypt Backup Set, và nhập mật mã vào hai ô Encrypt password và Re-enter password là xong.
 
 

LogMeIn Quản lý máy tính từ xa (Phần 10)

12/10/2012 - Thủ thuật tin học văn phòng
Không chỉ đơn thuần là một dịch vụ quản lý máy tính từ xa, LogMeIn còn hỗ trợ người dùng sao lưu dữ liệu trực tuyến. Trong thời đại công nghệ số, nội dung dữ liệu còn đáng giá gấp ngàn lần thiết bị lưu trữ nó, thì sao lưu đã trở thành vấn đề còn.
 
 
 
Ưu điểm của dịch vụ sao lưu trong LogMeIn là ngoài việc sao lưu dữ liệu đang có trên chiếc máy tính mà bạn đang sử dụng, nó còn hỗ trợ bạn thực hiện việc sao lưu trên các máy tính ở xa mà bạn đang quản lý.
Địa chỉ web để bắt đầu sử dụng dịch vụ sao lưu của LogMeIn là https://secure.logmein.com/Computers/Computers.aspx. Nhưng trước hết dĩ nhiên là bạn phải đăng nhập dịch vụ bằng địa chỉ thư điện tử và mật khẩu tương ứng trong hai mục Email và Password bên dưới mục Login.
Sau khi đăng nhập thành công, bạn hãy nhấn chọn vào mục My Computer bên dưới nhóm Backup ở menu cạnh trái của cửa sổ dịch vụ LogMeIn.
 
Có hai lựa chọn cho bạn, là sao lưu máy tính đang sử dụng (Backup this computer), hay sao lưu các máy tính khác đang được điều khiển từ xa (Backup another computer). Bước đầu tiên, chúng ta sẽ thử tiến hành sao lưu máy tính đang sử dụng bằng lựa chọn Backup this computer.
 
Việc cấu hình sao lưu sẽ bắt đầu với thao tác tải một tiện ích nhỏ xuống máy tính mà bạn đang sử dụng. Bên dưới mục Download LogMeIn Backup software, bạn nhấn vào nút Download Now để bắt đầu tải về.
Để đảm bảo an toàn cho hệ thống  máy tính, trong cửa sổ Opening LogMeInBackup.msi, trình duyệt sẽ thông báo cho bạn biết việc bạn đang mở một tập tin dạng cài đặt từ địa chỉ web https://secure.logmein.com, và cho phép bạn quyết định hướng xử lý nó. Để đồng ý tải về và lưu lại thành tập tin trên đĩa, bạn nhấn vào nút Save File.
Sau khi tải xong tập tin, bạn nhấn kép chuột vào tên của nó trên đĩa cứng để bắt đầu tiến trình cài đặt. Bạn nhấn Next. Bước kế tiếp, bạn nhấn nút I Agree để xác nhận việc đồng ý với các quy định của dịch vụ LogMeIn khi sử dụng tiện ích này.
Bước quan trọng kế tiếp là việc đặt tên cho máy tính đang cài đặt dịch vụ sao lưu dự phòng LogMeIn này. Bạn cần lưu ý rằng phần mô tả tên này (Computer Description) chỉ có giá trị đối với dịch vụ LogMeIn mà thôi, và nó có thể hoàn toàn khác biệt với tên của máy tính (Computer Name) trong hệ điều hành.
Máy tính này sau khi cài đặt chương trình sẽ có thể chứa các tập tin sao lưu từ các máy tính khác, cũng như chính bản thân nó. Vì thế, trong bước cài đặt kế tiếp Choose Backup Storage Location, chương trình sẽ yêu cầu bạn xác định sẽ sử dụng thư mục nào trên máy tính này, dùng để chứa các tập tin từ xa gửi đến ấy. Mặc định, dịch vụ LogMeIn sẽ dùng thư mục C:\LogMeIn Backup Storage để chứa tập tin sao lưu. Muốn chọn dùng một thư mục khác, bạn hãy bấm nút Browse phía dưới mục Destination folder, rồi chọn một thư mục bất kỳ trên đĩa cứng.
Tương tự, trong phần Choose Destination Location, bạn sẽ được quyền chọn lựa thư mục sẽ chứa chương trình LogMeIn Backup, sau khi quá trình cài đặt kết thúc. Nếu không thích dùng thư mục cài đặt mặc định là C:\Program Files\LogMeIn Backup\ trong hệ điều hành Windows bản 32bit, hay C:\Program Files (x86)\LogMeIn Backup\ trong bản Windows 64bit, thì bạn cũng bấm vào nút Browse rồi chọn lựa. Xác định xong bước này, bạn nhấn nút Install phía dưới cửa sổ để bắt đầu tiến trình cài đặt LogMeIn Backup.
Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn hãy đánh dấu chọn mục Launch LogMeIn Backup Now, rồi nhấn nút Finish, để đóng cửa sổ cài đặt lại, đồng thời kích hoạt chương trình LogMeIn Backup ngay sau đó. Trong cửa sổ đầu tiên, bạn sẽ nhận được lời nhắc nhở từ dịch vụ LogMeIn về việc cần cài đặt thêm chương trình trên ít nhất một máy tính khác. Cách thực hiện là bạn truy cập vào một máy tính khác, rồi tiến hành lại các bước cài đặt như trên.
Dù sao, nếu bạn chỉ cài đặt chương trình LogMeIn Backup trên một máy tính duy nhất này, thì bạn vẫn có thể tiến hành sao lưu và khôi phục dữ liệu ngay tại chỗ. Nếu không cần đọc lời nhắc này trong lần khởi động sau, bạn hãy đánh dấu chọn vào mục Do not show this message again.
Để bắt đầu việc sao lưu, trong cửa sổ chính cửa chương trình LogMeIn Backup, bạn hãy chọn mục New Backup Set để tạo ra một tiến trình sao lưu mới.
Và dĩ nhiên bước không thể thiếu trong việc tạo một tiến trình sao lưu sẽ là chọn lựa các thư mục và tập tin mà bạn muốn giữ an toàn. Trong cửa sổ Backup Files and Folder Wizard, dưới mục Select all files and folders for this Backup Set, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ cây thư mục trên đĩa cứng. Muốn chọn sao lưu cả ổ đĩa nào, thì bạn đánh dấu chọn ổ đĩa ấy. Trường hợp muốn xem hay chọn lựa các thư mục con có bên trong một ổ đĩa hay thư mục, thì bạn nhấn vào nút dấu + ở bên trái tên ổ đĩa hay tên thư mục ấy.
Bên dưới cùng cửa sổ chọn thư mục tập tin này, là hai chức năng Show system files, dùng để hiển thị đầy đủ cả các tập tin hệ thống Windows, và Show hidden files and folders, dùng để bật việc hiển thị các tập tin và thư mục ẩn. Nhấn Next khi bạn đã chọn xong các nội dung cần sao lưu trên.
Kết thúc việc tạo một tiến trình sao lưu, là bước đặt tên cho nó trong mục Backup Set Name. Sau đó, bạn chọn máy tính sẽ dùng để lưu trữ tập tin thư mục, cho tiến trình sao lưu này. Do ở đây chúng ta chỉ mới cài đặt tiện ích LogMeIn Backup trên một máy tính duy nhất, vì thế bạn chỉ có thể chọn tên máy tính tại chỗ trong danh mục Storage PC mà thôi.
Một thông số khác trong cửa sổ cấu hình này liên quan đến tiến trình sao lưu, là bạn muốn giữ bao nhiêu phiên bản tập tin trong mục Versions to keep. Trường hợp muốn giữ lại mọi bản sao lưu, thì thay vì gõ con số sau mục Up to, bạn hãy chọn mục Unlimited.
Để tăng tính bảo mật, bạn nên chọn thêm chế độ mã hóa Encrypt Backup Set, và nhập mật mã vào hai ô Encrypt password và Re-enter password là xong.
 
 

Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
X
Đặt lịch hẹn sửa chữa
Hãy đặt lịch trước để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
Liên hệ tổng đài 1800 6024 - Hoặc 085 245 3366 để được đặt lịch.
X
Tra cứu bảo hành
Dễ dàng theo dõi tình trạng bảo hành máy của bạn
Tra cứu thông tin bảo hành

Nhập thông tin bảo hành

Đặt lịch

0.19835 sec| 2489.523 kb